BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU (Gerçek Kişiler İçin)

(Doldurulması zorunludur.)
(Doldurulması zorunludur.)
(Doldurulması zorunludur.)
(Doldurulması zorunludur.)
(Doldurulması zorunludur.)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.